Strandwalfestival

Huisregels

 • De toegang is gratis
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico
 • Bezoekers gaan akkoord met mogelijke fouillering
 • Drankjes en consumpties zijn verkrijgbaar tegen betaling
 • Het nuttigen van alcohol door minderjarigen is op het festivalterrein niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan zelf consumpties, blik of glaswerk mee te nemen.
 • Wapens, drugs en lachgas zijn op het festivalterrein niet toegestaan.
 • Agressie, discriminatie, of ander ongewenst gedrag leidt tot verwijdering van het terrein.
 • Bezoekers moeten instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel altijd volgen
 • De EHBO-post bevindt zich rechts van het Hoofdpodium.
 • Samen houden we het terrein zo schoon mogelijk. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, verloren of gestolen eigendommen en/of materiele schade.
 • Bezoekers geven bij betreden van het evenemententerrein toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen voor promotionele doeleinden van het Strandwalfestival.

 

Veel Strandwalplezier!

SponsorenGemeente Rijswijk
Culibus
Fonds 1818
Rabobank
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ars Donandi + Tijdgat fonds
BDO
Knijnenburg Producties
RGU Dela
Sir Winston Leisure
AantjesZevenberg Advocaten
BBR
Dekkers slaapcomfort
Te Werve Buiten
Volker Wessels
Dura Vermeer
Stevast Baas & Groen
Roosdom Tijhuis
AM Zuid-Holland
Waal bouw
Shell
Hoornwijck groep
Rotary
Ton's Muziekcafe
Sportief Besteed Groep
Capitol bookings
© 2020 Knijnenburg Producties