Donateurs & Partners

Het Strandwalfestival verbindt de Rijswijkse gemeenschap

Het Strandwalfestival bestaat sinds 2009 en is uitgegroeid tot het jaarlijkse ontmoetingsfestival voor Rijswijkers. Het bezoekersaantal is van 14.000 in 2009 opgelopen tot meer dan 30.000 in 2017.  Dit aantal verwacht de organisatie ook in het jubileumjaar 2018 te behalen.

Het thema van het Strandwalfestival is zoals ieder jaar ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’ bedoeld om de sociale cohesie in Rijswijk te versterken en diverse (doel)groepen teverbinden. Het specifieke 2018 thema is evenals in 2017 ‘Rijswijk boeit & bloeit’; een verwijzing naar het groene karakter van de stad én een verwijzing naar het boeiende karakter van Rijswijk voor zowel ondernemers als (toekomstige) inwoners. Dit thema wordt zoveel mogelijk gebruikt als kapstok voor activiteiten en inzet van middelen en mensen.

De tiende editie van het Strandwalfestival vindt in 2018 plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september. Op zaterdagavond 8 september is het Rijswijkse bos omgetoverd tot een feeëriek schouwspel met muziekoptredens op een groot podium bij de Naald.

Op vrijdag 7 september start het festival in het Rijswijkse bos met optredens van diverse ‘coverbands’. Op zaterdag 8september tussen 12.00 en 17.00 uur staat op de Strandwalboulevard (Van Vredenburchweg tussen het Ruysdaelpleinen de Burgemeester Elsenlaan) de Strandwalmarkt vol met informatiekraampjes en workshops van het Rijswijkse verenigingsleven. Podia met optredens door Rijswijkse muziek- en dansgroepen, inzet door lokale horeca en commerciële kramen geven een extra dimensie aan deze markt.

Op de zondag 9 september concentreren alle activiteiten inclusief de muziek, sport en Rijswijkse scouting zich rond Kinderboerderij Het Akkertje, Don Bosco en Groei&Bloeien in het winkelcentrum Oud-Rijswijk.

Programma 2018

Vrijdag 29 juni  – kick off Strandwalfestival tijdens zomerfeest met aftrap door burgemeester.

Vervolgens de dagen aftellen tot 7 september met diverse activiteiten voor jeugd, ouderen en het bedrijfsleven zoals Open dagen Zakelijk Rijswijk en Open Dagen sportverenigingen, Rijswijk zingt mee, dj contest, fotowedstrijd, gedichtenwedstrijd over vrede en individuele en groepscreativiteit.

Vrijdag 7 september – Startsein Strandwalfestival door de burgemeester op hoofdpodium De Naald met muziekoptredens door diverse coverbands.

Zaterdag 8 september – De Strandwalmarkt op de Strandwalboulevard met lokale programmering op diverse podia, activiteiten in de Herenstraat en sport en spel op Tennispark Welgelegen. Aansluitend lampionnentocht en muziekoptredens op het hoofdpodium De Naald. Tevens worden de winnaars van de diverse competities uit de aftelperiode bekendgemaakt.

Zondag 9 september – Familiedag met vele en diverse activiteiten van alle Rijswijkse scouting verenigingen, een Kijkje in de Tuin bij Groei&Bloei, kinderhardloopwedstrijd, fiets- en wandeltocht, rommelmarkt bij Het Akkertje, diverse workshops bij Don Bosco en optredens op het centrale podium.

Locatie(s)

Een deel van de Van Vredenbruchweg wordt omgedoopt tot Strandwalboulevard. Langs deze boulevard presenteren zich op de Strandwalmarkt op zaterdag 9 september 100 verenigingen, stichtingen en instellingen. Daarnaast zijn er langs deze route meerdere podia ingericht zoals het VanRuysdaelpodium met bijvoorbeeld ouderwetse rock&roll, het Jeugdpodium bij de Jozef Israëlslaan, het podium in de Bonifatiuskerk, het podium in Onderwatershof.

Verder wordt het Rijswijkse bos en het veld bij De Naald op vrijdagavond en zaterdag 9 september centraal festivalterrein.

De groenstrook bij kinderboerderij Het Akkertje met Scouting Rijswijk en Het Akkertje zelf, de volkstuintjes van Groei&Bloei en Don Bosco zijn zondag ‘the place to be’.

De winkeliersvereniging Oud-Rijswijk organiseert tevens op zondag diverse activiteiten in het centrum van Oud-Rijswijk. In het Strandwalfestivalweekend vindt op het museumplein van Museum Rijswijk een buitenmanifestatie plaats van de textielbiënnaleen zetten diverse monumenten in Rijswijk haar deuren op voor de Landelijke Monumentendag.

Voor een impressie van de diverse locaties, zie de plattegronden van editie 2017 op de volgende bladzijde.

Feiten & cijfers

50.443 inwoners  (september 2016, bron website gemeente Rijswijk)

Leeftijdsopbouw   Samenstelling Kunst&cultuur
0 – 19 jaar  8.562 44% alleenstaand 1 bibliotheek
20 – 39 jaar 11.129 30% samenwonend 1 museum
40 – 60 jaar 13.307 26% samenwonend met kids 1 sterrenwacht
61 – 90 jaar 13.460 15% allochtoon niet westers 1 kunstcentrum
> 90 jaar 532 15% allochtoon westers

1 historisch centrum


Rijswijk is momenteel één van de snelst groeiende gemeente van Nederland.

Werksectoren
Onderzoek & advies; 21,4% Groot- & detailhandel ; 20,2% Bouwnijverheid; 10,4% Informatie en communicatie ; 6,8% Zorg; 6,2%Vrienden van …… en Partners&Donateurs

Feiten & cijfers

Offline communicatie
30 straatposters op A2 formaat op sandwichborden
300 posters A3 als raambiljet voor winkeliers en instellingen
90 lantaarnbanieren door geheel Rijswijk waarvan 10 specifiek in RijswijkBuiten
Frames: 5x op toegangswegen naar Rijswijk

Mediapartnerschap met Groot Rijswijk, Rijswijkse Krant, Feel GoodRadio/TV Rijswijk en Rijswijks Dagblad.

Online & SocialMedia:
Facebookpagina
Twitter
Instagram
Website www.strandwalfestival.nl

 


 

Subsidie

Gemeente Rijswijk is initiatiefnemer (in 2009) van het Strandwalfestival en levert financieel de grootste bijdrage. Daarmee is gemeente Rijswijk hoofdsubsidiegever van het festival.

Zichtbaarheid
Online en offline logo vermelding in/op elke uiting
Logovermelding website incl. link naar eigen website
Versterking beleid gem. Rijswijk op bepaalde thema’s door bijdrage aan dit beleid
Versterking naamsbekendheid burgemeester en wethouders
Vermelding op scherm(en)hoofdpodium tijdens festival
500 muntjes/125 gasten op zaterdagavond; officiële ontvangst van de gasten van
Gemeente in het hospitality Clubhuis op vrijdag- en zaterdagavond op het festivalterrein in het Rijswijkse Bos.

 Vriend van ………

Rabobank Rijswijk is met haar bijdrage van € 12.500,00 Vriend van het Strandwalfestival.

Zichtbaarheid
Online en offline logo vermelding
Bedrijfspresentatie op website Strandwalfestival incl. link naar eigen website
Mogelijkheid tot interview op de website Strandwalfestival
340 muntjes/85 Rabo gasten/genodigden op zaterdagavond; officiële ontvangst van de Rabo gasten in het hospitalityClubhuis op vrijdag- en zaterdagavondop het festivalterrein in het Rijswijkse Bos.

Kosteloze deelname aan Strandwalmarkt
Speciale gast tijdens Kick-off bijeenkomst
Fotomoment incl. persbericht bij ondertekening Vrienden van… overeenkomst
Samenwerking en verbanden tijdens kickoff periode van Strandwalfestival.

 


 

Voor Rijswijkse bedrijven bestaat de mogelijkheid om Vriend van het Strandwalfestival te worden of te doneren.

Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:
Vriend van ….. Groen =   € 5.000,00
Vriend van ……Blauw =   € 2.500,00
Vriend van …..Oranje =   € 1.500,00

Zichtbaarheid Vriend van ….. groen
On- en offline logovermelding
Bedrijfspresentatie op website Strandwalfestival incl. link naar eigen website
Mogelijkheid tot Interview op de website Strandwalfestival
Logovermelding op schermen naast hoofdpodium op 7 en 8 september
140 muntjes/35 genodigden op zaterdagavond;officiële ontvangst van de genodigden in het hospitality Clubhuis op vrijdag- en zaterdagavond op het festivalterrein in het Rijswijkse Bos.
Speciale gast tijdens Kick-off bijeenkomst
Kosteloze deelname aan Strandwalmarkt.Zichtbaarheid Vriend van …… blauw
Branche exclusiviteit
On- en offline logovermelding
Bedrijfspresentatie op website Strandwalfestival incl. link naar eigen website
Logovermelding op scherm naast hoofdpodium op 7 en 8 september
100 muntjes/25 genodigden op zaterdagavond; officiële ontvangst van de genodigden in het hospitality Clubhuis op vrijdag- en zaterdagavond op het festivalterrein in het Rijswijkse Bos.
Speciale gast tijdens Kick-off bijeenkomst
Kosteloze deelname aan Strandwalmarkt.Zichtbaarheid Vriend van …… oranje
On- en offline logovermelding
Logovermelding op scherm naast hoofdpodium op 7 en 8 september
60 muntjes/15 genodigden op zaterdagavond; officiële ontvangst van de genodigden in het hospitality Clubhuis op vrijdag- en zaterdagavond op het festivalterrein in het Rijswijkse Bos.
Speciale gast tijdens Kick-off bijeenkomst
Kosteloze deelname aan Strandwalmarkt.Donateurs en partners
Donateurs zijn (Rijswijkse) bedrijven of particulieren die zonder tegendienst een donatie doen aan het Strandwalfestival ter ondersteuning van het festival. 

Partners zijn (Rijswijkse) bedrijven die korting geven op hun reguliere diensten die worden ingezet tijdens het Strandwalfestival. Deze korting moet minimaal € 500,00 zijn om vermeld te worden als partner.

Zichtbaarheid partners
Online logovermelding
Link naar eigen website op de website van het Strandwalfestival
Logovermelding op schermen naast hoofdpodium op 7 en 8 september
16 muntjes/4 genodigdenop zaterdagavond; officiële ontvangst van de genodigden in het hospitality Clubhuis op vrijdag- en zaterdagavond op het festivalterrein in het Rijswijkse Bos.

 


 

Interesse of vragen?

Heeft u interesse in doneren aan of Vriend van of partner worden van het Strandwalfestival?
Neemt u dan contact op met:

Strandwalfestival
De heer Remco Zijlstra
Bestuurslid Sponsorzaken
+31 (0)6 54 38 07 94
remcozijlstra@gmail.com

Strandwalfestival
De heer Paul Schott
Secretaris Strandwalfestival
+31 (0) 6 20 96 19 25
secretaris.strandwalfestival@gmail.com

iQ Events
Buitenwatersloot 333
2614 GS  DELFT
Micha van Herk
micha@iqevents.nl
015 – 219 54 73

SponsorenGemeente Rijswijk
Rabobank
BDO
Knijnenburg Producties


RGU Dela
Sir Winston Leisure
HR Groep
Generations
AantjesZevenberg Advocaten
Tennispark Welgelegen
BBR
Dekkers slaapcomfort
Te Werve Buiten
Volker Wessels
Dura Vermeer
Stevast Baas & Groen
Roosdom Tijhuis
AM Zuid-Holland
Waal bouw
Rijswijk Buiten
Bijna Thuis
© 2018 Knijnenburg Producties